สัปดาห์ที่ 1 (15-17 พ.ค.)


  1. ปฐมนิเทศ/แจกหนังสือเรียน
  2. จดคำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด ลงในสมุด จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  3. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (ครูแจกให้) ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
  4. สำรวจการใช้ Internet บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  5. แบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน จดรายชื่อสมาชิกลงในสมุด เรียงตามลำดับเลขที่ แล้วร่วมกันเลือก หัวหน้า และรองหัวหน้ากลุ่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อกลุ่มเป็นรายบุคคลบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

ไปต่อกันที่สัปดาห์ที่ 2 คลิกที่นี่

 

 

แสดงตน

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: