สัปดาห์ที่ 3 (27-31 พ.ค.)


 1. นักเรียนทดสอบการเข้าใช้งาน Gmail ของโรงเรียน
 2. เมื่อเข้าระบบได้ ให้ไปกรอกอีเมล์ของนักเรียน ตามใบรายชื่อ คลิกที่นี่
 3. เขียนจดหมายแนะนำตนเอง (ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่) ถึงอีเมล์คุณครูพรรณภา โพธิ์หลำ : phannapha@chainatpit.ac.th
 4. ศึกษาเนื้อหาจากโปรแกรมนำเสนอเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย คลิกที่นี่
 5. นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ตระหนักรู้ ตระหนักคิดโดยตลิกเลือกห้องเรียนของตนเอง ด่านล่าง
  1. ม.1/1
  2. ม.1/3
  3. ม.1/5
  4. ม.1/7
  5. ม.1/9

หมายเหตุ หากทำกิจกรรมเสร็จก่อนเวลา ให้นักเรียนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อีเมล์ของตนเอง

%d bloggers like this: