สัปดาห์ที่ 9 (8-12 ก.ค.)


กิจกรรมที่ 3 การแก้ปัญหา

 1. ใบกิจกรรมที่ 3.1
  1. ม.1/1 คลิกที่นี่
  2. ม.1/3 คลิกที่นี่
  3. ม.1/5 คลิกที่นี่
  4. ม.1/7 คลิกที่นี่
  5. ม.1/9 คลิกที่นี่

2. ใบกิจกรรมที่ 3.2

  1. การเรียงรหัสลำลอง คลิกที่นี่
  2. โปรแกรมผังงาน คลิกที่นี่
%d bloggers like this: