สัปดาห์ที่ 13 (5 – 9 ส.ค.)


สไลด์1สไลด์2สไลด์3สไลด์4สไลด์5สไลด์8สไลด์9

ใบกิจกรรมที่ 4.1 คณะที่ใช่ คลิกที่นี่

สไลด์13สไลด์15

ใบกิจกรรมที่ 4.2 ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก คลิกที่นี่

สไลด์16สไลด์17

%d bloggers like this: