เทคนิคการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับสมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ … ในโปรแกรม Word


เทคนิคการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับสมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ … ในโปรแกรม Word

1 คลิกแถบเครื่องมือ Insert (แทรก)
2 คลิก Equation
3 คลิก More Equations from Office.com หรือ
4 คลิก Insert New Equation ก็จะได้แถบเครื่องมือใหม่ตามภาพ(4) มีครบทุกสัญลักษณ์ อินทริเกต ลิมิต ตรีโกณมิติ เมทริก สแควร์รูท ฯลฯ

 เทคนิคการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับสมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ... ในโปรแกรม Word</p> <p>1 คลิกแถบเครื่องมือ Insert (แทรก)<br /> 2 คลิก Equation<br /> 3 คลิก More Equations from Office.com หรือ<br /> 4 คลิก Insert New Equation ก็จะได้แถบเครื่องมือใหม่ตามภาพ(4) มีครบทุกสัญลักษณ์ อินทริเกต ลิมิต ตรีโกณมิติ เมทริก สแควร์รูท ฯลฯ 

ที่มา : Thailand Partners in Learning

Posted on 04/08/2013, in โปรแกรม Microsoft Word. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน เทคนิคการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ สำหรับสมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ … ในโปรแกรม Word.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: