บทที่ 7 การใช้ใบหน้าเป็นMarker รองรับ AR เร็วและง่ายๆcr : http://e-cas.in.th/

Posted on 02/07/2014, in เทคโนโลยี Augmented Reality (AR). Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน บทที่ 7 การใช้ใบหน้าเป็นMarker รองรับ AR เร็วและง่ายๆ.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: