ประการที่ 11 ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ


มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป            ตามหลักของศาสนา

Posted on 15/10/2014, in ค่านิยม 12 ประการ. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. น่ารักจังจะพยามหามาใส่เพิ่มให้นะคะ

  2. อยากได้บทการแสดงหัวข้อ11.ต้องเข้มแข่งทั้งกายใจค่ะ

%d bloggers like this: