ประการที่ 12 คิดอะไรให้ส่วนรวม


คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

Posted on 15/10/2014, in ค่านิยม 12 ประการ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประการที่ 12 คิดอะไรให้ส่วนรวม.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: