ประการที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน


ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

Posted on 15/10/2014, in ค่านิยม 12 ประการ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประการที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: