ประการที่ 4 มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา


ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

Posted on 15/10/2014, in ค่านิยม 12 ประการ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประการที่ 4 มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: