ประการที่ 6 ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา


มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

Posted on 15/10/2014, in ค่านิยม 12 ประการ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประการที่ 6 ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: