รู้จักนักเรียนรายบุคคล ม.1ห้อง8


 

Posted on 22/10/2014, in ข่าว. Bookmark the permalink. 14 ความเห็น.

 1. ด.ช.คเฌณ แจ้งอุบล ชั้น1/8 เลขที่6

  ผมชื่อ ด.ช.คเฌณ แจ้งอุบล ชั้นม1/8 เลขที่ 6 ภาพที่ 11

 2. หนูชื่อ ด.ญ.ศิญาพัฒน์ งามสันเทียะ ชั้นม.1/8 เลขที่27ภาพที่ 3

 3. โชิกา คำไตรย์ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 23

  ด.ญ.โชติกา คำไตรย์ เลขที่23 ชั้น ม.1/8 ภาพที่15

 4. ดวงหทัย อุ่นทวี ชั้น ม.1/8 เลขที่ 24

  ดวงหทัย อุ่นทวี เลขที่ 24 ชั้น ม.1/8 ภาพที่14

 5. ด.ช.พนธกร พันธ์กุลเจริญ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 15

  ด.ช.พนธกร พันธ์กุลเจริญ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 15 ภาพที่ 13

 6. ด.ช.จิรายุส อินทร์ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 7

  ภาพที่ 9 ผมชื่อ ด.ช.จิรายุส อินทร์จ้อย ชั้น ม.1/8 เลขที่ 7

 7. ด.ช.ธีรภัทร โคกฤทธิ์ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 12

  ภาพที่7 ด.ช.ธีรภัทร โคกฤทธิ์ ชั้นม.1/8 เลขที่ 12

 8. ผม ชื่อ ด.ช.ธนดล อินโต ม.1/8 เลขที่ 11 ภาพที่10

 9. ดวงหทัย อุ่นทวี ชั้น ม.1/8 เลขที่ 24

  หนูชื่อด.ญ.ดวงหทัย อุ่นทวี ชั้น ม.1/8 เลขที่ 24

 10. ด.ช.ณัชาภัทร์ บรรเทาแท้ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 9

  ภาพที่ 4 ชื่อ ด.ช.ณัชษภัทร์ บรรเทาแท้ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 9

 11. โชิกา คำไตรย์ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 23

  หนูชื่อ ด.ญ.โชติกา คำไตรย์ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 23

 12. ด.ช.มณฑล วรรณสลา ชั้น ม.1/8 เลขที่ 17

  ภาพที่ 12 ชื่อ ด.ช. มณฑล วรรณสลา เลขที่ 17 ชั้น ม.1/8

 13. ด.ญ.วรกานต์ จันทร์ทอง ชั้นม.1/8 เลขที่26

  หนูชื่อ ด.ญ.วรกานต์ จันทร์ทอง ชั้นม.1/8 เลขที่26 ภาพที่2

 14. นักเรียนคือใคร ภาพที่เท่าไหร่ คะ

%d bloggers like this: