คลังเก็บบล็อก

ว่าด้วยเรื่อง ‘keyboard’


keyboard

“เป็นครูด้วยหัวใจ” ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21


เกียรติบัตร เป็นครูด้วยหัวใจ001

นำเสนอผลงาน ม.1/6


นำเสนอเรื่อง คำทักทายในประเทศอาเซียน

เด็กหญิงชุติมา  แก่นมั่น

เด็กหญิงชุติมา แก่นมั่น

วันครู…ให้คุณครูมีสุขทุกวันเอย


image

โครงการ IN- HOUSE TRAINING


image
image

เคล็ด (ไม่)ลับ


image

บทบาทครู


image

%d bloggers like this: